CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN IVIS (Ivis Tech)

Địa chỉ: Số 5, tổ 1, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Hỗ trợ: 0912108011